PERSONUPPGIFTER


Här kan du läsa om hur vi hanterar personuppgifter.

 

Vilken information samlar vi in?

Vi samlar in namn, adresser, e-adresser och telefonnummer när du lägger en order. Du kan själv se och redigera uppgifterna på sidan för «Mitt konto». Om du vill radera ditt konto så kontaktar du oss på kontakt@aclima.no

 

Vad gör vi med informationen?

Vi använder personuppgifter primärt för orderhantering. Vi använder de även för marknadsföring förutsatt att du lämnat dit samtycke att ta emot nyhetsbrev eller samtyckt och medverkat i utvärderingar av hemsidan.

 

Behandlingens laglighet

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med lagar och kontraktsmässiga förpliktelser.

 

Var, varför och hur länge lagras mina uppgifter?

 

Personuppgifter knutna till order lagras med hänvisning till bokföringslagen. Information lagras digitalt hos vår serverleverantör, hemsidesleverantör och i pappersform i våra lokaler. Upplysningar i Google Analytics raderas efter 26 månader efter sista besöket. Nyhetsbrevsinformation lagras hos systemleverantören Multicase AS. Din information lagrad i samband med nyhetsbrev och användarkonto på hemsidan lagras tills dess du själv raderar kontot eller avanmäler dig från vårt nyhetsbrev. Vi hänvisar till våra underleverantörers integritetspolicy för behandling av personuppgifter.

 

Underleverantörer som behandlar personuppgifter:

Multicase AS

multicase.no

post@multicase.no

Multicase är vår hemsidesleverantör som använder uppgifterna till förbättraingar av hemsidan.

https://www.multicase.no/om-multicase/personvern

Klarna

klarna.com/no/

Klarna är en betalningstjänst som vi använder oss av.

klarna.com/no/personvern/

Google Analytics

Vi använder Google Analytics som analysverktyg på hemsidan och samlar in data till analys av besökstrafiken.

policies.google.com/privacy?hl=no

Osano

Extern tredje part som säkrar lagligt godkännande och laging av information och som är ansvariga för att inhämta tillåtelse från våra besökare på hemsidan.

https://www.osano.com/company/about

 

Dina rättigheter

Du har rätt till:

Insyn i vilka uppgifter som lagras om dig

Att göra ändringar i dina upplysningar

Att radera dina upplysningar

Att vi slutar att använda dina upplysningar

För frågor rörande detta: kontakt@aclima.no

För att lämna in en anmälan rörande behandlingen av dina personupplysningar kan du kontakta oss eller lämna in en anmälan direkt till Datatilsynet. Läs mer om hur du kan lämna in en anmälan till Datatilsynet här: https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jeg-klage-til-datatilsynet/