DJURVÄLFÄRD OCH ZQ


Vi garanterar god djurvälfärd i alla våra ullprodukter.

Aclima köper sin ull genom ZQ-Merino från The New Zealand Merino Company och från Tasmanien. Alla får som producerar ull för oss ska behandlas hänsynsfullt.

ZQ-ackrediteringsprogrammet kräver att hänsyn tas till djurens grundläggande friheter, som beskrivs i både dyrevelferdsloven från 1999 och regelverket för dyrevelferd från 2010.

Det betyder bland annat att får som producerar ull för Aclima:

Inte ska svälta, gå törstiga eller uppleva undernäring.

Ska ha en god livskvalitet och tak över huvudet.

Ska behandlas förebyggande och få snabb diagnos och behandling om sjukdom inträffar.

Ska ha möjlighet att upprätthålla ett naturligt beteende.

 

Vi understryker att vi inte köper ull från producenter som praktiserar mulesing. De insekter som plågar fåren, och gör att några gårdar använder sig av mulesing, finns inte i de områden där vi köper ull.

Dessa friheter värderas löpande av kvalificerade inspektörer som en del av ZQ-Merino revisionsprogrammet. Tredjepartsrevisor, AsureQuality New Zealand Ltd, är ett statligt företag som följer ISO Guide 65, ISO 9001 och ackrediterad JASANZ.

 

När du köper en Aclima-produkt, kan du var säker på att du köper ett plagg tillverkat av ull som producerats på ett hänsynsfullt sätt. Aclima köper endast ull från producenter som har signerat kontrakt som förhindrar export av levande djur för slakt. Företagen förbinder sig att inte sälja sina djur vidare till företag som fraktar levande djur till slakt.